ProMarket.ba | vaša internet trgovina Prijava prodavača

Nakon prijave i do aktiviranja vidite cijene zadnjih kupaca

Pošaljite nam Vašu prijavu obrta faksom!

Šaljite Vašu prijavu obrta faksom na broj +49 2555 92 95 61. Ako ste već prodavač kod nas, možete taj korak preskočiti i naravno ne trebate slati Vašu obrtnicu.

Mi provjeraVamo Vaše podatke i aktiviramo vaš pristup!

Nakon provjere aktiviramo Vam pristup kao prodavača. Tada ćete primiti od nas jedan info putem e-maila. Od sada možete izravno vidjeti Vašu prodavač kupovinu, na stranicama proizvoda i na preglednim stranicama..

Ja sam novi kupac

Kompanija

Vaša adresa

* ovdje se radi o jednom obaveznom polju

Vaša alternativna adresa dostave

Zaštita podataka